תוצאות בדיקה סונית

כאמור, גל הקול שנשלח על ידי מכת הפטיש, חוזר אל ראש הכלונס ונקלט באמצעות חיישן שמעביר את גל הקול אל מכשיר הפענוח. המכשיר עצמו בודק את שני גלי הקול, זה שנשלח וזה שהוחזר ובהתאם לפער שביניהם קובע שני פרמטרים מרכזיים: אורך הכלונס ורציפות היסוד. באמצעות גל הקול המוחזר יכול המכשיר לספר לנו מהו אורכו של הכלונס ולמעשה אורכו של היסוד כולו והאם ישנה רציפות של בטון יצוק לאורך הכלונס כולו. במידה ונקבל נתון שאומר שאורך הכלונס או באופן משמעותי פחות מאורך הכלונס שהוחדר לקרקע בפועל, הרי שניתן להסיק מכך שקיים פער ברציפות הבטון, פער שפוגע למעשה באיכות היסוד ויכול לסכן את חוזקו המבני של המבנה כולו.

זוהי למעשה המטרה המרכזית שלשמה מבצעים בדיקה סונית – לוודא שהנתונים המתקבלים על ידי הבדיקה תואמים את הנתונים שהיינו מצפים לקבל לאחר החדרת הכלונס. אם הנתונים מצביעים על רציפות לקויה או על אורך כלונס קצר מדי ביחס לכלונס שהוחדר, ברור שישנה בעיה עם היסוד ועל פי שיקול דעתו של הקונסטרוקטור, ייתכן מאוד שיהיה עלינו להרוס את היסוד שנבנה וליצוק יסוד חדש במקומו.

פענוח התוצאות של הבדיקה הסונית


אחרי שאמרנו את זה, המכשיר שבאמצעותו מבוצעת בדיקה סונית לא מפיק עבורנו פשוט מאוד מספר שמתאר את אורכו של הכלונס. המכשיר מציג לנו למעשה תצוגה גרפית שאותה הוא מחבר עם נתונים נוספים שאותם אנו מזינים לתוכו, ובהתאם לכך מייצר תוצאה סופית. המשמעות היא שרמת הדיוק של המכשיר תלויה מאוד 

בנתונים שאנחנו עצמנו מזינים לתוכו. כך למשל, עלינו להזין את גיל הבטון, סוג הבטון, פרופיל הקרקע, עומק קדח הכלונס ונתונים ייחודיים שניתן לומר על היציקה הספציפית. רק לשם המחשה של חשיבות הנתונים אותם אנו מזינים: גל הקול שאנו מייצרים באמצעות מכת הפטיש עובר למעשה עד תחתית הכלונס וחוזר מעלה אל החיישן שיקרא אותו  בחזרתו. לאורך המסלול שעובר גל הקול הוא מאבד אנרגיה ואובדן אנרגיה זה יכול להתרחש במידות שונות בהתאם לפרופיל הקרקע. בקרקע סלעית יאבד גל הקול כמות רבה יותר של אנרגיה במהירות רבה יותר ואם לא נדע זאת מראש, אנו עלולים לתרגם אנרגיה נמוכה מדי של הגל כאורך ארוך מדי של הכלונס, בעוד שאנרגיה נמוכה זו נובעת דווקא מפרופיל הקרקע. זאת דוגמא קלאסית לחשיבותם של הנתונים אותם אנו מזינים למכשיר במסגרת בדיקה סונית ושאותם אנו משקללים ביחס לגל הקול שאנו מנתחים. בהתאם לנתונים הללו, מנתח המכשיר את גלי הקול שהוחזרו והתוצאה המתקבלת בסופו של דבר יכולה להיות בעלת דיוק של פלוס מינוס 10%

בדיקה סונית