החסרונות של בדיקה סונית

הבדיקה הסונית היא בדיקה יעילה מאוד שמספקת את המענה הנדרש ברובם המכריע של המקרים.

יחד עם זאת, כאשר קיים פגם משמעותי בכלונס, למשל פגם שיוצר אי רציפות, הרי שהבדיקה לא תבדוק את כל המסה שמתחת לפגם, שכן גל הקול לא יעבור הלאה בגלל אי הרציפות. העניין הוא שבדיקה סונית גם לא יודעת להבחין בין סדק ובין פגם גדול, כלומר ייתכן מאוד שעל פי נתוני הבדיקה אנו נגלה שקיימת בעיה ברציפות הכלונס אך לא נדע האם הבעיה היא כתוצאה מסדק או כתוצאה מפגם משמעותי יותר של אי רציפות בולטת.

בדיוק מהסיבות הללו,בדיקה סונית היא כלי משלים שאותו יש ליישם על מכלול של כלונסאות ולא על כלונס אחד, וכן הוא אינו פוטר אותנו מהפיקוח הצמוד בזמן החדרת הכלונסאות ויציקת הבטון.

על איש המקצוע, או הקונסטרוקטור לעניין זה, לבחון את כל הנתונים ולשקלל אותם יחד בכדי לקבל החלטה האם לאשר את הכלונסאות ויסודות המבנה, אם לאו

בדיקה סונית לכלונסאות